За оптимално проследяване на бременността са необходими прегледи и изследвания, осигуряващи адекватна грижа за бременната и плода. С правилното проследяване на бременността и навреме взетите мерки може да се предотвратят много усложнения, както и да се намали рискът за здравето на бебето и майката след раждането. Вие имате възможност за проследяване на Вашата бременност при нас както на частно, така и чрез Националната здравна осигурителна каса по програма „Майчино здравеопазване“, която покрива голяма част от нужните прегледи и изследвания.

Пренаталните грижи (или грижите преди раждане) най-общо се състоят от:

 • ежемесечни консултации при гинеколог до 28 гестационна седмица (г.с.)
 • консултации на всеки две седмици от 28 – 36 г.с.
 • ежеседмични консултации след 36 г.с до раждането

Визитите се състоят от:

 • Анамнеза (разговор с бременната за важни факти, имащи значение за хода на бременността и раждането)
 • Преглед:
  • общ медицински преглед
  • акушерски преглед
  • измерване на артериалното кръвно налягане, измерване на теглото
  • ехография (ултразвуков преглед, видеозон)
  • и други при необходимост
 • Изследвания:
  • кръвна картина, кръвна захар, кръвосъсирване
  • урина
  • при първо посещение се определят: кръвна група, HIV, Wassermann, HBsAg
  • pap test (цитонамазка)
  • микробиологично изследване на влагалищен секрет

При бременност с рискови фактори, налични преди или изявили се по време на бременността, са необходими по-чести консултации и прилагане на евентуални допълнителни диагностики и терапии.

За повече информация посетете следния сайт на НЗОК:

http://www.nhif.bg/c/document_library/get_file?uuid=ffa843f6-0757-430f-b0f2-ce83f6787cb5