Превенцията на рак на гърдата е тема, на която всяка дама би било важно да обърне внимание. Ракът на гърда зачестява все повече и засяга жените и в млада възраст все по-често. Гърдата е символ на атрактивност, пряко свързана е с женската сексуалността, тя е израз на майчинството чрез уникалната й способност да кърми плода. Патологичните промени в гърдите и тяхната загуба, наложена поради нужда от терапия, е свързана с изключителни страхове. Но ракът на гърда е в повечето случаи лечимо заболяване, когато се улови навреме и се третира правилно.

Злокачествени заболявания на гърдата засягат около 10% от жените.

80% от случаите на рак на гърдата са при жени над 55 години.

При 90% от случаите с палпирана „бучка в гърдата“- втвърдяване в млечната жлеза, са доброкачествени, например кисти, съединителна тъкан или млечни жлези с увеличена плътност.

В някои случаи оказва влияние и семейното обремняване с генетична наследственост на рак на гърдата. Някои от тези гени са например BRCA1, BRCA2, при тяхното наличие рискът от рак на гърдата е солидно завишен. Те се откриват само при 5% от случаите, при 95% играят роля по-скоро други фактори като например:

  • наднормено тегло
  • тютюнопушене
  • дълготрайно и високо дозирани естрогенни препарати

Храната и нашият стил на живот като цяло дават отражение на риска за заболяемост. Приема на високо калорични храни, обездвижването, недоспиването водят до намаляване на регенерационните способности на човешкия организъм.

В превенцията на рак на гърдата освен здравословният начин на живот основна роля изпълнява прегледът на гърда. Самоизследването е първата и най-важна стъпка. То се препоръчва веднъж месечно директно след приключване на менструалния цикъл (или при липса на такъв на произволен ден в месеца веднъж на 30 дни). Първо огледайте гърдите си пред огледало със захванати ръце в пояса, после повдигнете ръце нагоре и внимавайте за евентуални изменения на гърдите. При това е важен огледа на зоната на зърната и ареола – тяхната подвижност, да се внимава за евтл. вдлъбнатини, както и да се проследи дали в останалата зона на гърдите има вдлъбнатини, подутини или повърхност, наподобяваща „портокалова кожа“. Асиметрия на двете гърди е често срещана като вариант на нормата. След това опипайте гърдата с върха на 2-3 пръста на едната ръка с малки въртеливи движения с лек натиск срещу гръдния кош, дали под формата на спирала или индивидуално всеки квадрант от гърдата остава Ваш избор. Важното е да не пропуснете зоната на мишниците и горните странични квадранти (между мишниците и гърдите). След това е препоръчително още веднъж да поемете гърдата между двете си ръце и да я опипате още веднъж. За по-щателен преглед е желателно освен в изправено състояние,и лежейки да извършите този преглед (тогава тъканта е по-тънка и лесно достъпна за преглед). Преди приключване на прегледа се опитайте да стиснете зърната. При изтичане на течност, тя не би трябвало да е кръвениста. Ако установите някакви изменения, моля да се консултирайте с лекар.

Прегледът на гърда чрез палпация се препоръчва веднъж годишно да се извърши от лекар-специалист. При евентуални находки от прегледа на гърдите се препоръчва уточняване с ултразвук на гърда, при нужда с допълнение чрез мамография или ядрено-магнитен резонанс.