ТРУДОВ СТАЖ В ГЕРМАНИЯ

10/2010 – 09/2013 Специализация по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина в Университетска клиника Магдебург, Германия
10/2013 – 03/2014 Специализация по акушерство и гинекология в клиника „Ст. Йозеф“ с медицински център по сенология и транссексуална медицина, Тройсдорф, Германия
03/2014 – 04/2016 Специализация по акушерство и гинекология в клиника ЕВКК Кьолн-Калк, Германия с фокус акушерство, онкология, урогинекология
05/2016 Защита на специалност по акушерство и гинекология, придобиване на диплома за лекар-специалист по акушерство и гинекология в Дюселдорф, Германия
06 – 10/2016 Гостуващ лекар в Университетска клиника Бон в отдел по ултразвук-диагностика и лечение на патологична бременност и фетална патология

ОБРАЗОВАНИЕ

10/2002 – 11/2009 Следване на хуманна медицина в Университет Фрайбург, Германия
05/2009 – 10/2012 Придобиване на титла „Доктор на медицинските науки“ с оценка „cum laude“ с клинично-статистическa докторантура на тема „Прогностични фактори за развиване на рецидив и качество на живот при пациенти с карцином на стомаха“ под ръководството на проф. П. Байер в Университетска клиника по обща и висцерална хирургия в Университет Фрайбург