ОБУЧЕНИЯ

01/2014 – 12/2014 Курс по ултразвук диагностика по специалност акушерство и гинекология към болница „Charite“, Университетска клиника Берлин
12/2015 Придобиване на диплома за доплер диагностика в АГ в Университетска клиника по пренатална медицина, акушерство и гинекология, гр. Бон
06/2014 Курс по лапароскопска диагностика в Клиника „Петрус“, гр. Вупъртал, придобиване на диплома MIC I
06/2015 Курс по лапароскопска диагностика в Клиника „Дормаген“, гр. Дормаген, придобиване на диплома MIC II
06/2015 Курс по психосоматика „Д-р Шайб“, Майорка
07/2016 Курс по акупунктура към Академия IAN, гр. Кьолн
07/2016 Придобиване на диплома по ултразвукова диагностика DEGUM I, Германия
09/2017 Придобиване на диплома по фетална ехокардиография, DEGUM, Германия
10/2017 Сертифициране за фетален биохимичен скрининг от Fetal medicine foundation, London
2016-2017 Посещаване на множество конгреси, симпозиуми и курсове в сферата на акушерство и гинекология в България и чужбина (вкл. курсове по микроскопска диагностика и бактериология,
колпоскопия, ултразвук на гърда, курс за хормонална терапия в АГ, курс по фитотерапия и комплементарна медицина,
курс за терапия с песари и др.)

КЛИНИЧЕН ОПИТ

Опит в областта на репродуктивна медицина, включително консервативно и оперативно лечение, под ръководство на проф. Клайнщайн, Университетска клиника по репродуктивна медицина Магдебург

Опит в областта на пренатална медицина и фетална патология, под ръководство на проф. Гембрух, Университетска клиника Бон

Опит във воденето на женска консултация- проследяване на патологична бременност, МБАЛ „Надежда“

Водене на нормални раждания с евтл. хирургична намеса при епизиотомия и други наранявания

Водене на раждания по оперативен път чрез цезарово сечение или вакуум-екстракция на плода

Провеждане на множество хирургични интервенции като първи оператор при операции на външни, вътрешни гениталии и гърда (вкл. абразио, диагностични екстирпации, диагностична и оперативна хистероскопия, конизация, туморна екстирпация на гърда и други)

Провеждане на хирургични интервенции като първи оператор на множество вагинални и абдоминални операции (диагностична и терапевтична лапароскопия, терапия на овариални кисти, миоми, извънматочна бременност, хистеректомия, хирургия при инконтинентност и други)

Сертификати: