12/2016 – 12/2017 Акушер-гинеколог в МБАЛ „Надежда“, гр. София
От началото на 2018 Център за женско здраве „Гален“, гр. Стара Загора